Skip to content

Ostukorv

Teie ostukorv on tühi

Teenusetingimused

ÜLDTINGIMUSED

 1. MÕISTED

1.1 Müüja - BEIGE BROWN veebipood, mille omanik on BEIGEBROWN Group OÜ, asukohaga Mardi 9-27, Tallinn 10113, Eesti. Registrikood 16143983 KMKR nr EE102333439. Müüja kontaktid on määratletud jaotises "Võtke meiega ühendust".

1.2 Veebipood – on klientide ostukeskkond ja on ligipääsetav aadressil www.beigebrown.com .

1.3 Füüsiline pood – on müüdavate kaupade füüsiline paigutamine.

1.4 Klient – on isik, kes tellib või ostab Veebipoes.

1.5 Isikuandmed - on Kliendi andmed, mis määravad otseselt või kaudselt Kliendi isiku.

1.6 Privaatsuspoliitika – on Müüja poolt heaks kiidetud õigusavaldus, mis määrab, millistel eesmärkidel Klientide isikuandmeid kogutakse, kogutakse, töödeldakse ja säilitatakse.

1.7 Tingimused – on õiguslik avaldus Müüja ja Kliendi vahel veebipoes tellimisel või ostmisel.

1.8 Konto - Privaatsuspoliitika avaldusega reguleeritud isiklik konto, mille Klient on registreerinud oma andmeid esitades.

 1. ÜLDTINGIMUSED

2.1 Käesolevad Tingimused on õiguslik avaldus, mis reguleerib Kliendi ja Müüja vahelisi suhteid. Tingimused hõlmavad Kliendi ja Müüja õigusi ja kohustusi, muid ostu-müügilepingu sätteid ning Veebipoes ostmise tingimusi. Klient peaks käesolevad Tingimused ja Privaatsuspoliitika hoolikalt läbi lugema ning veenduma, et ta saab neist õigesti aru. Kui Klient ei nõustu Tingimuste ja Privaatsuspoliitikaga, ei tohiks Klient Veebipoodi kasutada.

2.2 Müüjal on õigus muuta teenuste tingimusi ning kaupade ja teenuste hindu. Tingimused ja hinnad kehtivad tehingu tegemise hetkel.

2.3 Veebipoes tellimust esitades kinnitab Klient, et tal on õigus veebipoest kaupa osta.

2.4 Veebipoes konto registreerimise kinnitamiseks peab Klient kinnitama oma andmete esitamise e-kirja.

2.5 Müüja kinnitab ja töötleb ostu siis, kui Klient saab kinnituskirja oma e-posti aadressile. Klient peab oma kontol esitama olulised kontaktandmed. Kliendi tellimuse täitmine algab Müüja maksekinnituse hetkest.

 1. KLIENDI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1 Tellimuse tagastamine .

3.1.1 Tarbijana veebipoes ostu sooritanud Kliendil on õigus 14 päeva jooksul ost põhjust avaldamata taganeda. Tagastamistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel päevast, mil Klient või kolmas isik, kes ei ole Kliendi poolt määratud vedaja, ostetud kauba kätte saab. Mitme toote tarnimisel ühes tellimuses eraldi, on Kliendil või Kliendi poolt määratud kolmandal isikul võimalik tooted tagastada 14 päeva jooksul alates ühest tellimusest viimase kauba kohaletoimetamise hetkest.

3.1.2 Klient saab ostetud kauba tagastada või asendada, kui ta täidab tagastus- või vahetusankeedi 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Taganemisavalduse saab Klient esitada, saates Müüjale täidetud tagastus- või vahetusvormi. Pärast vormi kinnitamist on Müüja kohustatud andma teavet tagastatava kauba kohaletoimetamise viisi kohta. Müüja saab tagastamist aktsepteerida ainult koos täidetud tagastusvormiga. Tagastamis- või ümbervahetamisvormi saab Klient täita SIIN ( EE / ET / RU ).

3.1.3 Klient peab kauba tagastama 14 päeva jooksul alates taganemisavaldusest või esitama tõendid selle kohta, et ta on kauba logistikaettevõttele üle andnud ülalnimetatud tähtaja jooksul. Müüjal on õigus keelduda kulude hüvitamisest seni, kuni lepingu esemeks olev kaup on tagastatud või kuni Klient on esitanud tõendid selle kohta, et ta on kauba tagastanud, olenevalt sellest, kumb on varasem. Klient vastutab kauba väärtuse mis tahes vähenemise eest, mis on tingitud kauba tüüpi, omadusi ja toimimist mõjutavast tegevusest.

3.1.4 Kliendil on õigus ostetud kaup Poodi tagastada. Füüsiline pood ei saa vahetust teostada.

3.1.5 Raha tagastamine toimub samal viisil, nagu Klient tasus kauba eest. Tagastatud raha tagastatakse Kliendi pangakontole, millelt tasuti ostu eest. Müüjal on õigus kulud tagastada 14 päeva jooksul alates tellimuse tagastamise hetkest. Müüja ei vastuta tagastuse tasumata jätmise või tagastatud kauba eest tasumise viibimise eest juhul, kui Klient on esitanud raha tagastamiseks vajalikke ebaõigeid andmeid. Oletame, et klient on kasutanud oma eelistaset määratud allahindlusega, mida tellimusele rakendati. Sel juhul on ostuhinna tagasimakse võrdne kauba väärtusega koos kliendi määratud allahindlusega.

3.1.6 Tellimuse tagastamisel tagastab Müüja kogu lepingu alusel saadud summa, sealhulgas Kliendi poolt tasutud kohaletoimetamise kulud. Kui tellimus tagastatakse osaliselt ja lisandub kohaletoimetamise kulu, võib Müüja tagastada saatekulu proportsionaalselt tagastatavate toodete kogusega.

3.1.7 Kui Müüja märkab pikaajalise ebamõistliku tagastamistegevuse mustrit, on Müüjal õigus Kliendi konto deaktiveerida. Põhjuseta tagastustegevus hõlmab ebatavaliste koguste tellimist ja tagastamist, kahjustatud toodete korduvat tagastamist ja kulunud toodete tagastamist. Kui Klient teeb ettepaneku oma konto alusetult deaktiveerida, võib Klient võtta ühendust klienditoega ja paluda Müüjal konto deaktiveerimise otsus uuesti läbi vaadata.

3.2 Tagastamise ja vahetamise tingimused .

Kaubad tagastamiseks või ümbervahetamiseks aktsepteeritakse järgmistel tingimustel:

 • Kaup ei ole kahjustatud või selle välimus on oluliselt muutumatu;
 • Esemel ei tohi olla kulumisjälgi;
 • Kaup tagastatakse originaalpakendis, sise- ja välissiltide, kaitsekiledega jms. Pakendi, siltide, kilede eemaldamisel on Müüjal õigus keelduda Ostjalt kauba tagastamisest või ümbervahetamisest.

3.3 Kauba vahetamine .

3.3.1 Kauba saab vahetada sama kaubaartikli muu suuruse vastu.

3.3.2 Kauba saab ümber vahetada, kui on täidetud punktis 3.2 kirjeldatud tingimused.

3.3.3 Kaupa saab ümber vahetada tagastades selle Müüjale ostu käigus valitud tarneviisil.

3.4 Pretensiooni esitamise kord .

3.4.1 Vastavalt võlaõigusseaduse § 218 lõikele 2 on Kliendil õigus nõuda Müüjalt pretensiooni 2 (kahe) aasta jooksul alates tarnekuupäevast.

3.4.2 Kui Klient leiab, et ostetud kaup on ebakvaliteetne, peaks ta ühendust võtma Müüjaga e-posti või telefoni teel, kasutades kontaktivormi jaotises Võta meiega ühendust. Klient peab esitama järgmised andmed:

 • Isikuandmed isiku tuvastamiseks (nimi, perekonnanimi)
 • Nõude esitamise põhjus
 • Tellimuse kinnituse number
 • Kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress)
 • Pangarekvisiidid (konto number, konto omaniku nimi), kui Klient soovib raha tagasi oma pangakontole.

3.4.3 Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel kohustub Klient teavitama Müüjat viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul pärast puuduse ilmnemist. Klient peab saatma kontaktandmed, probleemi täpsema kirjelduse ja ostutšeki numbri e-posti aadressile - info@beigebrown.com . Toote defekti ilmnemisel lõpetage kohe toote kasutamine.

Kaup loetakse kvaliteetseks kaubaks, kui:

 • kaup vastab Veebipoes pakutavale kirjeldusele ja omadustele;
 • ese sobib regulaarseks kasutamiseks samamoodi nagu teised sama liigi kaubad;
 • kauba kvaliteet ja omadused, mida võib eeldada teistelt samalaadsetelt kaupadelt.

Veebipoes müüdavad kaubad, eelkõige käsitööna valmistatud esemed, võivad olla valmistatud looduslikest materjalidest. Mõningaid omadusi, nagu harjade variatsioonid või kudum või värvi tekstuur, ei saa lugeda defektiks. Kaupade jaoks valitakse kõrgeima kvaliteediga materjalid. Nende looduslikud omadused on aga vältimatud ja neid tuleks aktsepteerida eseme loomuliku välimuse osana.

3.4.4 Kaubale pretensioonide korral on Kliendil õigus nõuda:

 • Kõrvaldage toote defektid parandamise teel
 • Vahetage defektne toode sama hea kvaliteediga kauba vastu
 • Taotlege kauba hinna alandamist
 • Ostetud kauba maksumuse tagastamine.

3.4.5 Loetakse, et defekt oli olemas juba kauba üleandmisel esimese kuue kuu jooksul. Selle eelduse ümberlükkamine on müüja kohustus. Pretensiooni esitamisel tasub Müüja alati esimese kuue kuu jooksul pärast asja Kliendile üleandmist asja parandamise või vahetamisega, osalise kohaletoimetamise, tööjõu- ja materjalikuluga seotud kulud (§ Inimõiguste kaitse seaduse § 222 lõige 4). Järgmise 1,5 aasta jooksul kannab Müüja vastavad kulud ainult juhul, kui nõue oli põhjendatud.

3.4.6 Klient saab esitada Müüjale sooviavalduse ja kauba Füüsikapoodi tagastada või kauba saata või tagastada kulleriga. Müüja kontrollib tagastatavat kaupa hoolikalt. Müüja on kohustatud 14 päeva jooksul alates puudusega kauba kättesaamisest edastama Ostja soovi kohta teavet e-posti teel.

3.4.7 Kui Klient taotleb raha tagasi ja see on põhjendatud, toimub ostetud kauba eest raha tagastamine, sealhulgas kauba kohaletoimetamise ja tagastamise kulud.

3.4.8 Klient vastutab selle eest, et Veebipoes esitatavad Kliendi andmed oleksid täpsed, õiged ja täielikud. Selliste andmete muutumise korral peaks Klient neid uuendama jaotises Minu konto või teavitama Müüjat andmete muutumisest telefoni või e-posti teel, kasutades jaotises Võta meiega ühendust. Müüja ei vastuta mitte mingil juhul kahju eest, mis on tekkinud Kliendile ja/või kolmandatele isikutele, kuna Klient ei ole esitanud jooksvaid ja/või täielikke isikuandmeid või ei uuenda/täienda andmeid nende muutumise korral. Oletame, et Ostja esitab nende veebipoes kasutamiseks kolmandate isikute isikuandmeid. Sellisel juhul peaks Klient võtma vastutuse selliste andmete esitamise ja kasutamise seaduslikkuse eest.

 1. MÜÜJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1 Müüja annab Kliendile võimaluse kasutada Veebipoe teenuseid käesolevates Üldtingimustes sätestatud viisil.

4.2 Kui Klient tasus ostu eest, kuid esitas ebaõiged kontakt- ja tarneandmed, on Müüjal õigus tellimus tühistada ja tagastada Kliendile ostetud summa.

4.3 Müüja peab tagama kauba kohaletoimetamise viisil, mille Klient valib ostu sooritamisel.

4.4 Juhtudel, kui Müüjal ei ole võimalik Veebipoest tellitud kaupa tarnida tarnijatega seotud ettenägematutel põhjustel või kauba lõppemisel, on Müüjal õigus ostu-müügileping lõpetada, teatades sellest Kliendile. Sellisel juhul võib Müüja pakkuda Kliendile teist sama või kvaliteetsemat kaupa, teavitades sellest Klienti. Müüja saab kasutada üht Kliendi antud kontaktandmetest. Kui Klient keeldub ostetud toodet Müüja poolt pakutava tootega asendamast, peab Müüja tagastama ostukulu. Müüja peab raha tagastama samal viisil, nagu Klient valib ostu sooritamise käigus. Raha tagastamine peaks toimuma 10 (kümne) tööpäeva jooksul. Oletame, et 3 (kolme) tööpäeva jooksul alates pakkumise esitamisest ning Klient kinnitab oma nõusolekut toote vahetamiseks Müüja pakutava toote vastu. Sel juhul peab Müüja tasuma tekkinud hinnavahe, kui kauba hind on eelmisest kaubast madalam. Kui Müüjal ei ole võimalik pakkuda Kliendile samalaadset sama või kõrgema kvaliteediga kaupa, on Müüjal õigus tellitud kaupade nimekirja korrigeerida, eemaldades kaubad, mida ei saa tarnida. Ülejäänud kättesaamatud kaubad tellimusest peab Müüja Kliendi etteteatamisega tagastama.

4.5 Müüjal on õigus muuta Veebipoe teenuste üldtingimusi, teha muudatusi kauba hinnapoliitikas, uuendada või eemaldada kaubainfot. Tehingumenetluse hetkel kehtivad Üldtingimused ja jooksvad hinnad.

4.6 Müüjal on õigus Kliendi tellimus tühistada, kui kauba hind või kogus ei vasta asjade tegelikule seisule ettenägematute tingimuste, näiteks tehniliste põhjuste tõttu.

4.7 Müüjal on õigus Kliendi konto deaktiveerida tulenevalt käesolevate üldtingimuste punktist 3.1.7.

 1. HINNAD

5.1 Kõik Veebipoes kuvatavad hinnad on eurodes koos käibemaksuga.

5.2 Kaupade hinnad, allahindlused ja pakkumised võivad erineda Füüsikapoes pakutavast sortimendist, hindadest ja allahindlustest.

5.3 Tellimuse vormistamisel peab Veebipoes märgitud kauba hind olema lõplik ja siduv nii Ostjale kui Müüjale, välja arvatud ilmsete eksimuste korral. Kui Müüja avastab, et Ostja poolt tellitud kauba hind on vale, peab Müüja sellest Klienti esimesel võimalusel teavitama, et Kliendil oleks võimalik valida, kas kinnitada tellimus õige hinnaga või tühistada tellimus. Kui Müüjal ei õnnestu Kliendiga ühendust saada, peab Müüja tellimusest loobuma, tagastama kõik Ostja poolt tasutud summad. Hinnad võivad igal ajal muutuda. Need muudatused ei mõjuta aga tellimusi, mille kohta Müüja on eelpool nimetatud asjaoludel tellimuse kinnitused saatnud.

5.4 Hinda saab kassaprotseduuris tõsta kauba kohaletoimetamise tasude võrra, mis sõltuvad valitud tarneviisist.

 1. PUTAASTOOTMINE

6.1 Klient saab kaupa tellida või osta ühel järgmistest viisidest:

 • registreerudes veebipoes ja luues konto. Klient peab esitama kogu registreerimiseks vajaliku teabe.
 • registreerimata, kuid esitades kogu kohaletoimetamiseks vajaliku teabe.

6.2 Tellimuse vormistamiseks peab Klient liikuma Ostukoti juurde ja järgima tellimuse vormistamist. Niipea, kui Klient on täitnud nõutud andmed tarne- ja makseviiside kohta, kinnitab ta tellimuse, vajutades “Kinnita ja maksa”.

6.3 Veebipood saadab tellimuse kinnituskirja kohe pärast makse sooritamist.

6.4 Tellimuse vormistamisel kohustub Klient esitama tellimuse täitmiseks vajalikud tegelikud andmed.

6.5 Müüja ei vastuta tellimuse täitmise võimatuse või väljaminevate tagajärgede eest, mis on tingitud kliendi ebaõigetest andmetest tellimisprotsessi käigus.

 1. MAKSEVIISID

7.1 Kauba eest tuleb tasuda otse maksekaardiga (Visa, Mastercard), Kliendi pangavolitusega e-panga kaudu (pangaling), PayPali ja ApplePay kaudu.

7.2 Veebipoes kaupade või teenuste eest tasumiseks saab Klient valida kassanimekirjast panga, mille kaudu ta soovib tasuda. Avanevas makseaknas peab klient sisestama oma sisselogimisandmed ja logima panka sisse.

Olles kontrollinud, kas andmed algatatud makse kohta on õigesti sisestatud, kinnitab Klient selle. Makse õnnestumisest teavitatakse Klienti makseaknas oleva sõnumiga ja suunatakse see automaatselt veebipoodi.

7.3 Kliendi andmeid kasutatakse makse teostamiseks ja Kliendi panka ülekandmiseks ainult SSL-sertifikaadiga kaitstud turvalise kanali kaudu. Seega jäävad Kliendi e-panka sisselogimisandmed ja maksejuhiste kinnitamine ning kontoinfo päringute koodid (autoriseerimine) turvaliselt ning kolmandad isikud ei saa neid üle võtta.

7.4 Kaardimakseviisi (Visa, Mastercard) puhul toimub tasumine Veebipoe keskkonnas. Kliendil palutakse oma isikut kinnitada tõuketeate või muu Kliendi panga valitud meetodiga.

Makse kinnitatakse 3D Secure'iga ja see on kaitstud pettuse eest vaidlustamise eest.

7.5 Maksekaarte peab kontrollima ja autoriseerima kaardi väljastaja. Kui aga kaarti ei kinnitata, ei vastuta Müüja hilinemise või kohaletoimetamise ebaõnnestumise eest.

 1. KINKEKAART

8.1 Klient saab Veebipoest osta ja kasutada digitaalseid ja füüsilisi kinkekaarte.

8.2 Kinkekaarti saab kasutada lisades Ostukorvi Promo code väljale tähtedest ja numbritest koosneva kinkekaardi koodi.

8.3 Raha tagastamise korral osaliselt Kinkekaardiga tasutud. Müüja tagastab Kinkekaardi täpse kinkekaardi maksumusega Kliendi e-postile.

8.4 Kinkekaart ei ole püsikliendisüsteemi objektiks. See tähendab, et kinkekaartide eest tasutud kulusid ei summeerita Kliendi tasemetega.

 1. LOJAALSUSPROGRAMM

9.1 Lojaalsussüsteem põhineb tasandi süsteemil. Igal tasemetasemel on kliendi jaoks oma boonused (privileegid).

9.2 Klient saab oma tasemetaseme aasta jooksul tehtud ostude kokkuvõtte tegemisel. Järgmise ostuaasta alguses ei jää Kliendi tase samaks. Klient saab taseme 01, sõltumata eelmisest tasemetasemest.

9.3 Kui ostu sooritamisel kasutati personaalset kliendisoodustust ja ost tagastatakse. Seejärel tagastab Müüja Kliendile ostu eest raha, arvestades tema soodustust. Kuid samal ajal arvatakse selle ostu summa tema taseme tasemelt maha.

 1. TARNEMEETODID

10.1 Veebipoes ostu sooritades peab Klient valima kohaletoimetamise viisi ja esitama täpsed kohaletoimetamise andmed.

10.2 Klient saab valida järgmised tarneviisid:

 • Järeltulemine füüsilise poodi
 • Kohaletoimetamine kulleriga
 • Kättetulemine pakiautomaatidest
 • Kättesaamine kohaletoimetaja asukohas

10.3 Hinnanguline tarnetähtaeg ja tasud tuleb täpsustada kassaprotseduuris ja neid võidakse muuta.

10.4 Intella ja DPD tarnetariifid sõltuvad valitud tarneviisist, päritoluriigist ja paki suurusest. Klient saab neid hindu kontrollida jaotises Saatmine ja tagastus.

10.5 Müüja ei vastuta tarnetähtaja eest, kui kauba kohaletoimetamine on ebaõnnestunud või viibib Kliendi süül või Müüjast mitteolenevatel põhjustel.

10.6 Kui Klient ei saa kaubale ise järgi tulla ja kaup on toodud aadressile kohale toimetatud vastavalt muudele Kliendi poolt antud andmetele. Kliendil ei ole õigust nõuda, kui kaup on üle antud valele saajale.

10.7 Kauba kättesaamisel peab Klient kontrollima pakendi seisukorda (välispakendit kahjustuste suhtes) ja allkirjastama tellimuse vastuvõtmise akti. Kui Klient allkirjastab tellimuse vastuvõtmise akti, loetakse, et tellimus on vormistatud ja üle antud nõuetekohases seisukorras. Kui Klient märkab pakendil kahjustusi (kortsus, märg või muud kahjustused), peab Klient selle märkima tellimuse vastuvõtmise aktile. Oletame, et ostja neid toiminguid ei tee. Sel juhul ei vastuta Müüja kauba kahjustumise ja mittetäieliku tellimuse kohaletoimetamise eest, kui selline lahknevus on tuvastatud kauba visuaalsel kontrollimisel.

10.8 Kõik kauba omadused on Veebipoe tootelehe kirjelduses. Müüja ei vastuta Kliendi monitorist tingitud kauba värvi, kuju või muude omaduste ja tegeliku suuruse, värvi ja kuju erinevuste eest.

 1. PRIVAATSUSPOLIITIKA

11.1 Klient annab Müüjale selgesõnalise ja teadliku nõusoleku enda andmete töötlemiseks.

11.2 Müüjal on võimalik teadaolevaid Kliendi andmeid kasutada Kliendile Veebipoe teenuste ja pakkumiste pakkumiseks. Müüjal on õigus neid andmeid hoida Klientide andmebaasis.

11.3 Müüja säilitab Kliendi poolt antud kontaktandmed ja ostuinfo. Seda teavet käsitletakse konfidentsiaalsena ja töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse alusel. Kauba Kliendile saatmiseks vajalikud isikuandmed edastatakse kohaletoimetamisteenust osutavale ettevõttele.

 1. LÕPPSÄTTED

12.1 Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate Teenuse üldtingimuste rikkumisega ühele poolele tekitatud kahju eest vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

12.2 Müüjal on õigus käesolevaid Tingimusi ja muid Veebipoega seotud dokumente muuta ja täiendada. Kõik Tingimuste muudatused ja täiendused hakkavad kehtima alates nende Veebipoes avaldamise kuupäevast. Kui Klient ei nõustu Tingimuste uue versiooniga, on Kliendil õigus muudatustest ja täiendustest loobuda. Sellisel juhul ei teki aga Kliendil õigust Veebipoodi kasutada. Tellimuse vormistamisel kohaldatakse kehtivat Tingimuste versiooni.

12.3 Ostuleping Müüja ja Kliendi vahel jõustub tasumisele kuuluva ostusumma laekumisest Müüja arvelduskontole.

12.4 Ostja ja Müüja vahelised vaidlused on lahendatavad läbirääkimiste teel.

12.5 Kui Müüja on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei nõustu Müüja pakutud lahendusega ning leiab, et on rikutud tema õigusi ja huve. Tarbija võib sel juhul esitada kaebuse Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kaudu tarbijakaebuste komisjonile või kohtule. Komisjoni poole pöördumine on Tarbijale tasuta ning tehingu väärtus peab olema üle 20 euro. Tarbija võib kaebuse esitada ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti komisjoni andmed on kättesaadavad Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehel. Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks võib Klient pöörduda Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuse poole .

 1. KLIENDITUGI

Klienditugi on saadaval tööpäeviti kell 10-20 veebivestluses. Klient saab taotleda teda huvitavat küsimust, täites kontaktivormi jaotises “Võtke meiega ühendust” või saates sooviavalduse e-posti aadressile: info@beigebrown.com .